آیا Apple ID ، رمز عبور آیفون یا کد امنیتی iCloud تان را فراموش کردید؟

Apple ID خود را احیا کنید یا رمز عبور آن را تنظیم مجدد نمایید. به Apple’s I Forgot مراجعه کنید .
تنظیم مجدد کد عبور آیفون . اگر شما یک کد عبور را 6 مرتبه در یک ردیف به اشتباه وارد کنید ، شما با قفل مواجه خواهید شد ، و یک پیام به شما خواهد گفت که آیفون غیر فعال شد . اگر شما کد عبورتان را به یاد نمی اورید ، می توانید دستگاهتان را پاک نمایید ، سپس یک رمز عبور جدید را تنظیم کنید. ( اگر قبل از فراموش کردن رمز عبورتان ، یک نسخه پشتیبان از iCloud یا iTunes گرفته اید ، می توانید تنظیمات و داده های خود را از نسخه پشتیبان گیری شده ، باز یابی کنید.)
(erase your device در سایت).
تنظیم مجدد یا ساخت یک کد امنیتی جدید iCloud. اگر شما در زمان استفاده از iCloud Keychain ، کد امنیتی iCloud را چندین بار به اشتباه وارد کنید ، iCloud Keychain تان در دستگاهتان غیر فعال می شود ، و keychain تان در iCloud پاک خواهد شد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط