اطلاعات دورریزی و بازیافت

برنامه بازیافت Apple (در بعضی از مناطق قابل دسترس می باشد): برای بازیافت رایگان دستگاه قدیمی خود ، یک برچسب پیش پرداخت شده حمل و دستورالعمل ها به بخش Recycling website مراجعه نمایید.

این نماد مشخص می کند که این محصول و یا باتری نباید با پسماند های خانگی دور ریخته شوند. شما باید آن را مطابق با قوانین محلی و نظارتی ، بطور صحیح از آیفون جدا کنید . و زمانی که آیفون به پایان عمرش می رسد ، برای آموختن در خصوص گزینه های دفع و بازیافت با نمایندگی های مجاز تماس بگیرید ، یا آن را به فروشگاه های منطقه ای Apple تحویل داده و یا اینکه آن را به Apple بازگردانید. باتری جدا گشته و با یک شیوه سازگار با محیط زیست بازیافت خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به Recycling website مراجعه نمایید.
اطلاعات دفع (دور ریزی) در اتحادیه اروپا
نشان به این معناست که مطابق با قوانین محلی و نظارتی محصول شما و یا باتری آن ، جدا از پسماندهای خانگی دورریخته خواهند شد. زمانی که عمر محصولتان به پایان خود رسید ، آن را به مجموعه مکانهای جمع آوری که توسط نمایندگی های مجاز اختصاص داده شده اند ، انتقال دهید. مجموعه جداسازی و بازیافت محصول شما یا باتری آن ، در زمان دفع ، به حفظ منابع طبیعی کمک خواهد کرد و بازیافت آن را به شیوه ای که حافظ سلامت انسان و محیط زیست باشد ، ضمانت می کند.
اطلاعات محیط زیستی ترکیه
سرویس (خدمات )باتری: باتری lithium-ionدر iPhone باید توسط Apple یا یک نمایندگی مجاز ارایه خدمات ، سرویس شود و باید به دور از پسماندهای خانگی ، بطور جداگانه دفع شود . برای اطلاعات بیشتر در خصوص سرویس و بازیافت باتری ، به بخش سرویس باطری وبازیافت مراجعه نمایید .
بهره وری (راندمان) انرژی شارژر باتری

اطلاعات دورریزی و بازیافت
بیانیه نشست تایوان در خصوص باتری

اطلاعات دورریزی و بازیافت
بیانیه نشست چین در خصوص باتری

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط