تنظیمات تلفن همراه

برای روشن یا خاموش کردن تلفن همراه یا رومینگ ، تنظیم استفاده کدام برنامه ها از تلفن همراه ، دیدن زمان تماس ها و مصرف از تلفن همراه ، وتنظیم گزینه دیگر تلفن همراه ، به Settings >Cellular بروید .
توجه: برای کمک به خدمات شبکه همراه ، پیام های صوتی ، و صورتحساب ، با ارایه دهنده خدمات بیسیم خودتان تماس بگیرید.
اگر iPhone از طریق شبکه تلفن همراه به اینتر نت متصل شده ، LTE, 4G, 3G, E، یا ایکون GPRS در نوار وضعیت ظاهر می شود.
LTE ، 4G ، و سرویس 3G روی شبکه همرا GSM بصورت همزمان از صدا و اطلاعات ارتباطات پشتیبانی می کند. برای تمام شبکه های دیگر ارتباطات ، نمی توانید از خدمات اینتر نت زمانیکه در حال مکالمه با تلفن هستید استفاده کنید ، مگر اینکه iPhone نیز یک ارتباط Wi-Fi به اینتر نت داشته باشد. بسته به اتصال شبکه شما ، زمانیکه iPhone در حال انتقال داده ها روی شبکه همراه باشد ، ممکن است شما قدار به دریافت تماس نباشید — برای مثال ، زمانیکه از یک وب دانلود می کنید .
شبکه های GSM: بر روی یک ارتباط EDGE یا GPRS ، در زمان انتقال داده ها ، ممکن است تماس های دریافتی مستقیما به پیام های صوتی منتقل شوند. برای پاسخ به تماس های دریافتی ، انتقال داده ها باید متوقف شود.
شبکه های CDMA: در ارتباط های EV-DO ، زمانیکه شما به تماس های دریافتی پاسخ دهید ، انتقتال داده ها متوقف می شود. در ارتباطات 1*RTT ، تماس های دریافتی در زمان انتقال داده ها ، ممکن است مستقیما به پیام های صوتی بروند.
⦁ برای پاسخ به تماس های دریافتی ، انتقال داده ها باید متوقف شوند.
زمانیکه تماس شما به پایان برسد ، انتقال داده ها از سر گرفته می شود.
وقتیکه تلفن همراه خاموش باشد ، تمام سرویس های اطلاعات ، فقط از Wi-Fi استفاده می کنند — ازجمله ، ایمیل ، مرور وب ، اطلاعیه های مهم ، و دیگر خدمات. اگر تلفن همرا روشن باشد ، هزینه های اپراتورممکن است اعمال شود. برای مثال ، استفاده از ویژگی های خاص ، و خدماتیکه اطلاعات را انتقال می دهند ، ازقبیل Siri و Messages ، می تواند به اعمال هزینه طرح داده شما منجر شود .
روشن یا خاموش کردن Cellular Data (تلفن همراه). به Settings>Cellular رفته ، سپس روس Cellular Data بزنید . گزینه های زیر نیز ممکن است قابل دسترس باشند :
⦁ روشن یا خاموش کردن Voice Roaming از (CDMA): برای اجتناب از هزینه های دیگر شبکه های اپراتورتان ، Voice Roaming را خاموش کنید. زمانیکه شبکه اپراتورتان قابل دسترس نیست ، iPhone سرویس (صدا یا داده ) را نخواهد داشت .
روشن یا حاموش کردن Data Roaming: زمانیکه شما در منطقه ایی هستید که در پوشش شبکه ایی اپرانورتان نمی باشید ، Data Roaming به شما اجازه دسترسی به اینتر نت روی یک شبکه تلفن همراه را می دهد. زمانیکه به مسافرت می روید ، برای اجتناب از هزینه های رومینگ (جابجایی) ، Data Roaming را خاموش کنید.

فعال یا غیر فعال کردن 4 G/LTE(بسته به اپراتور ، متفاوت است): در بعضی از حالات ، استفاده از 4G یا LTE ، بارگیری(load شدن) داده ها سریعتر انجام می شود ، ولی ممکن است عملکرد باتری کاهش یابد . اگر تماس های تلفنی شما خیلی زیاد است ، ممکن است که برای افزایش عمر(ذخیره)باتری ، بخواهید 4G/LTE را خاموش کنید. این گزینه در تمام مناطق ، قابل دسترس نمی باشد . در iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, و بالاتر ، گزینه هایی برای خاموش کردن 4G/LTE ، یا برای انتخابVoLTE) Voice & Data( ، یا فقط Data وجود دارند.

Voice & Data(بعضی از اپراتورها): برای بارگیری (load شدن) سریعتر ، LTE را انتخاب کنید . ( این ، VoLTE را نیز روشن میکند.) برای افزایش ماندگاری( عمر) باتری ، سرعت های پایین تر را انتخاب کنید .

راه اندازی Personal Hotspot: توسط Personal Hotspot ، اتصال به اینتر نت در iPhone ، با کامپیوتر یا دیگر دستگاه های iOS تان ، به اشتراک گذاشته می شود . از Personal Hotspot در این راهنما ، دیدن کنید .
⦁ روشن یا خاموش کردن Wi-Fi Assist : اگر اتصال به Wi-Fi ضعیف است ، Wi-Fi Assist از تلفن همراه برای افزایش(تقویت) سیگنال استفاده می کند .
توجه: استفاده از داده بر روی یک شبکه همرا ممکن است هزینه های اضافی در بر داشته باشد.
مشخص کنید ایا تلفن همراه برای برنامه ها و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد. به Settings>Cellular رفته ، سپس cellular data را برای هر برنامه که می تواند در تلفن همراه استفاده شود ، روشن یا خاموش کنید. اگر یک تنظیماتی خاموش است ، iPhone فقط برای آن سرویس از Wi-Fi استفاده می کند. تنظیمات iTunes ،شامل هر دوتای iTunes Match و دانلود های خودکار از iTunes Store و App Store می شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط