تنظیمات پروفایل ها (Profiles settings)

پروفایل های پیکر بندی ، تنظیمات برای استفاده آیفون ، از شرکت یا شبکه های مدرسه یا حسابها را تعریف می کند. ممکن است از شما خواسته شود که پروفایل پیکربندی را که به ایمیلتان فرستاده شده ، یا آنی که از صفحه وب دانلود شده را نصب کنید. iPhone برای نصب آن پروفایل از شما اجازه گرفته وزمانیکه شما آن فایل را باز کنید ، اطلاعات مربوط به محتوای آن را به شما نشان می دهد . شما می توانید پروفایل هایی که نصب کرده اید را در Settings>General>Profiles & Device Management ببینید . اگر شما یک پروفایل را پاک کنید ، تمام تنظیمات ، برنامه ها ، و اطلاعات همراه با پروفایل نیز پاک می شوند.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط