دریافت اطلاعات مربوط به آیفونتان

مشاهده ذخیره سازی کلی قابل دسترس و ذخیره سازی مورد استفاده در هر برنامه. به Settings>General>Storage & iCloud Usage ، جاییکه می توانید ذخیره سازی iCloud را مدیریت کنید ، بروید .
دیدن مصرف باطری. برای دیدن زمان سپری شده از وقتیکه iPhone شارژ و توسط برنامه مصرف شده ، به Settings>Battery بروید . همچنین می توانید میزان در صد مصرف باطری ، و روشن یا خاموش کردن Low Power Mode را نمایش دهید.
نمایش زمان تماس و استفاده از تلفن همراه. به Settings>Cellular بروید. از Cellular data settings در این راهنما دیدن کنید.
دیدن اطلاعات بیشتر در خصوص iPhone. به Settings>General>About بروید. ایتم هاییکه شما می توانید ببینید شامل :
⦁ نام
⦁ نشانی های شبکه
⦁ عدد تعداد ترانه ها ، ویدیوها ، عکس ها ، و برنامه ها
⦁ ظرفیت وفضای ذخیره سازی قابل دسترس
⦁ نسخه iOS
⦁ اپراتور
⦁ شماره مدل
⦁ شماره سریال
⦁ نشانی های Wi-Fi و Bluetooth
⦁ International Mobile Equipment Identity) IMEI-هویت بین المللی تجهیزات موبایل)
⦁ مدار مجتمع کارت شناسه Integrated Circuit Card Identifier یا کارت هوشمند Smart Card)ICCID برای شبکه های GSM)
⦁ شناسه تجهیزات همراه Mobile Equipment Identifier) MEID برای شبکه های CDMA)
⦁ سیستم عامل Modem
⦁ قانون (ازجمله ، اعلانات قانونی و مجوز ها ، ضمانت ، و اطلاعات مربوط به در معرض قرار گرفتن فرکانس رادیویی(RF).
برای کپی کردن شماره سریال و دیگر شناسه ها ، شناسه را لمس کرده و نگه دارید تا Copy ظاهر شود.
برای دیدن علایم نظارتی(تنظیمی) ، به Settings>General>Regulatory بروید .
نمایش یا خاموش کردن اطلاعات تشخیصی. به Settings>Privacy>Diagnostics & Usage بروید.
برای کمک به بهبود محصولات و خدمات Apple ، iPhone ، اطلاعات تشخیصی و مصرفی را ارسال می کند . این اطلاعات هویت شخصی شما را شامل نمی شود ، ولی ممکن است اطلاعات مکانی را شامل شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط