فروش یا واگذار کردن آیفون

قبل از اینکه آیفون تان رابفروشید با هدیه کنید ، در مقاله Apple Support ، از
What to do before selling or giving away your iPhone, iPad, or iPod touch دیدن کنید ، و اطمینان حاصل کنید که اعمال زیر را انجام می دهید :
⦁ اگر شما آیفون تان را با یک Apple Watch جفت کرده اید ، Apple Watch را قطع کنید(از حالت جفت بودن خارج کنید). در مقاله Apple Support از Unpair your Apple Watch and iPhone دیدن کنید .
⦁ نسخه پشتیبان آیفون را از iCloud backup یا iTunes بگیرید.(iCloud backup در سایت) و ( iTunes در سایت).
⦁ تمام محتوا و تنظیماتی که شامل اطلاعات شخصی تان است را پاک کنید( Erase all content and settings در سایت). اگر شما Find My iPhone را روشن کرده اید ، ممکن است نیاز به وارد کردن Apple ID و رمز عبورتان باشد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط